วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ประกาศ: alertide อเลอไทด์ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทดีเน็ทเวิร์คออกมาแทน ดีเบรม ที่จะไม่มีจำหน่ายอีกต่อไป

ดีเบรม dbraime เพิ่มพลังความจำ  เพิ่มสมาธิ  ลดความเครียดความกังวล คุณภาพดีกว่าใบแปะก๊วยหรือโสม
ดีเบรม dbraime เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สูงวัยที่รู้สึกตัวว่าความจำเริ่มเสื่อมหรือหลงลืมง่าย
ดีเบรม dbraime (เลขที่ อย. 10-3-29351-1-0001 ) เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศอินเดีย
ดีเบรม dbraime ผลิตจากพืชสมุนไพรพรมมิ หรือ Bacopa Monniera (ชื่อทางวิทยาศาสตร์)
ใช้ทางการแพทย์อายุรเวทช่วยเรื่องเพิ่มความจำในอินเดียมากว่า 3000ปี
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย  ควบคุมกระบวนการสกัด เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด
และรับรองความปลอดภัย โดยลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยยากลางของประเทศอินเดีย
Central Drug Research Institute ( CDRI )
    Bacopa Monniera มีคุณสมบัติ
1.เพิ่มระดับโปรตีนและซีโรโตนิน และลดระดับ  norepinephrine
จึงทำให้เกิดความจำในระยะยาวและระยะปานกลาง
2.ส่งเสริมการทำงานของโปรตีน kinase และการสังเคราะห์โปรตีนใหม่
ในเซลล์สมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้และความจำ
3.เพิ่มความกระตือรือร้น และความสดชื่นตลอดทั้งวัน
4.ช่วยในเด็กที่มีอาการของโรคสมาธิสั้น ADHD เพิ่มสมาธิ
5.ลดความวิตกกังวลและความเครียด
6.เสริมช่วยป้องกันอาการวิกลจริต สมองเสื่อมตามอายุ AAMI อัลไซเมอร์
มีผลทดสอบทางการแพทย์ และประสบการณ์การใช้จากทั่วโลก
ดูรายละเอียดเชิงลึกหรือบริโภคให้ถูกลงสุดๆ คลิ๊ค........ที่นี่

ดีเบรม DBRAIME เลิกผลิต ไม่มีจำหน่ายอีกต่อไป

Alertide อเลอไทด์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมาทดแทน

ดีกว่าเดิมเพิ่มBacopa เป็น2เท่า+สารสื่อประสาท

ดูรายละเอียด alertide อเลอไทด์ click..ที่นี่

นักเรียน นักศึกษา เคยสงสัยไหม! เรียนหนักแล้วทำไมผลการเรียนยังไม่ดี ?

    มีผลการทดสอบทางด้านคลินิกในต่างประเทศ ที่ทดสอบกับเด็กนักเรียนในเรื่องความ
สามารถในการจดจำ โดยทำการทดสอบ 3 ชั่วโมงติดต่อกัน ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพใน
การจดจำการเรียนรู้ในชั่วโมงแรก 55%  ชั่วโมงที่สอง 27% และในชั่วโมงที่สามความ
สามารถในการจดจำลดลงเหลือเพียง 13% เท่านั้น
                 ( from the study published in Phytotherapy Vol.2 No 2.1988 )

    ดังนั้นการเรียน อ่านหนังสือ หรือเรียนกวดวิชาอย่างหนักติดต่อกันหลายๆชั่วโมง จึง
ไม่ใช่หนทางที่จะทำให้ผลการเรียนดีขึ้นตามความขยันที่ใส่เข้าไป เพราะสมองเกิดความล้า
ไม่สามารถรับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนการอ่านในเวลาสั้นๆอย่างมีสมาธิ
และสม่ำเสมอ น่าจะให้ประสิทธิภาพมากกว่า

    ในภาวะปัจจุบันที่สังคมมีการแข่งขันสูง  การได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง
จึงเป็นที่ต้องการของเด็กไทยเกือบทุกคน  ดังนั้นการเรียนจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบเข้า
ให้ได้ ไม่ได้เรียนเพื่อให้รู้จริงในสิ่งที่เรียน การเรียนจึงต้องเรียนและกวดวิชากันอย่างหนัก
เกิดความล้าของสมองและความเครียด ซึ่งส่งผลเสียอย่างมากต่อสมอง
.
ความเครียดทำให้สาร Cortisol หลั่ง ยิ่งมีความเครียดมากและนาน สารนี้หลั่ง มาก ยิ่งความจำลดลงเพราะฉะนั้น ยิ่งมีความเครียดมาก ยิ่งลดสมรรถนะในการคิด และความจำ และยิ่งมีสาร Cortisolมาก จะทำลายเซลล์ประสาทสมอง (Neurones) Dr. Dharma Singh Khalsa, M.D., with Cameron Stauth.ความเครียดนานๆ ทำให้โฮร์โมนความเครียดคือ cortisol หลั่ง มีผลต่อการทำงานของสมอง โดยเฉพาะความจำ ผลของโฮร์โมนตัวนี้ ทำให้สมอง ไม่สามารถเก็บความจำใหม่ๆได้ และ หรือฟื้นความจำ ที่เคยมีอยู่เดิม
นักวิจัยทางสมอง Robert M. Sapolsky, พบว่า ผลของโฮร์โมนตัวนี้ สามารถทำลาย hippocampus ซึ่งเป็นส่วนของสมอง
ที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้                                                                                                                                                                                         www.fi.edu/learn/brain/stress.html#stressmemory